Coiste na Gaeilge Ardscoil Naomh Pól

IMG_5369 copy

Coiste na Gaeilge is a new Irish Language committee within St. Paul’s.

It is the aim of the committee to promote Irish among our pupils and staff. The quality of spoken Irish in St. Paul’s is great, but it can be excellent. Our aim is for students and teachers to be able to walk along the corridors and hear friendship groups speaking in their native tongue. It is also an opportunity for our students from an Irish-medium primary school to meet and get to know other students in the school who are fluent in Irish. Different activities will take place during the year to give opportunities for students to immerse themselves in the language including Tráth na gceist, Abair – a public speaking contest, and Seachtain na Gaeilge, which takes place each March to celebrate St. Patrick’s Day. Coiste na Gaeilge members will be wearing a badge and speaking Irish proudly so don’t be afraid to try out your cúpla focal with them.

Is grúpa nuabhunaithe é Coiste na Gaeilge laistigh d’Ardscoil Naomh Pól agus is í aidhm an choiste ná an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga bheo i bpobal na scoile. Tá caighdeán labhartha na Gaeilge in Ardscoil Naomh Pól go hiontach ach, is feidir léi a bheith thar barr. Is í an fhís againne ná go mbeidh scoláirí agus múinteoirí in ann siúil sna dorchlaí agus teanga dhúchais álainn na tíre a chloisteáil agus í á labhirt idir cairde. Beidh imeachtaí eagsúla ar siúl do na scoláirí féin lená dtumadh sa teanga, imeachtaí ar nós tráth na gceist,, comórtais chainte, Abair agus Seachtain na Gaeilge a bhíonn ar siúil gach Márta le Lá Fhéíle Phadráig a cheilúradh, bíonn rath air bliain I ndiaidh bliana.

Ná bíodh eagla ort do theanga dhúchais a labhairt!

Recent Comments